Informacja o kursie DE’IGNIS

 

 

Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS – Polska

zaprasza na

KURS DE’IGNIS
Duszpasterstwo i pomaganie osobom z problemami psychicznymi

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.”

Ewangelia św. Mateusza 11;28 (Biblia Tysiąclecia)

 

Cele szkolenia

        Kurs DE’IGNIS jest ofertą dla osób z doświadczeniem i powołaniem w dziedzinie duszpasterstwa, które chciałyby dalej rozwijać swoje umiejętności. Zapraszamy także osoby, które w swojej rodzinie lub społeczności kościelnej, a także w ramach organizacji charytatywnych udzielają wsparcia osobom z problemami psychicznymi. Szkolenie ma dostarczyć solidnej i fachowej wiedzy i oraz pomóc w lepszym zrozumieniu osób z głębokimi problemami psychicznymi. Obejmuje ono także umiejętności związane z komunikacją, empatią i właściwym stosunkiem do osób przeżywających trudności psychiczne.

        Aby zapobiec nieporozumieniom, pragniemy w tym miejscu nadmienić, że szkolenie nie ma na celu przekazywania kwalifikacji pseudopsychoterapeutycznych. Uważamy, że osoby przeżywające poważne problemy psychiczne potrzebują pomocy medycznej i terapii ze strony odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Jednocześnie osoby te nie egzystują w próżni, lecz są członkami swoich kościołów, swoich rodzin i swojego środowiska. Często jakość ich życia i trwałość skutków leczenia zależy od wsparcia i pomocy, jakie otrzymują właśnie w swoim otoczeniu. Szkolenie ma na celu przygotowywać duszpasterzy i inne zaangażowane osoby do tej ważnej służby.

        Szkolenie odwołuje się zarówno do podstaw teologicznych, jak i do fachowej wiedzy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej, jednakże ta wiedza jest poddana refleksji z biblijnego punktu widzenia.

        Uczy także umiejętności praktycznych związanych z pracą duszpasterską, rozmową i pracą w grupach. Pozwala na przyjrzenie się własnej osobowości i trudnościom interpersonalnym w kontekście pomagania.

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

        Kurs został stworzony dla osób, które posiadają już pewne doświadczenie w dziedzinie duszpasterstwa lub szeroko rozumianej pomocy osobom chorym psychicznie, a także dla osób, które chciałyby taką wiedzę pozyskać. Zapraszamy także profesjonalistów: lekarzy, psychologów, pedagogów i nauczycieli, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności oraz pogłębiać je na gruncie chrześcijańskim.

 

Przebieg:

        Szkolenie składa się z 10 sobotnich spotkań, które każdorazowo mają inny temat i inną specyfikę. Można brać udział w całym kursie oraz w wybranych seminariach. Osoby, które ukończą całość otrzymują certyfikat ukończenia kursu z podaniem liczby godzin i zakresu tematycznego. Pojedyncze nieobecności są dozwolone i będą rozpatrywane indywidualnie. Absolwentom dajemy możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach warsztatowych i umożliwiamy superwizję ich pracy praktycznej.

 

Termin:

Terminy szkoleń znajdują się w zakładce TEMATY 

 

Miejsce:

Szósta edycja kursu odbywa się w Łodzi, w pomieszczeniach Zboru „Druga Szansa”, KBwCh przy ul. Krzemienieckiej 2.

 

Szkolenie odbywa się pod patronatem Aliansu Ewangelicznego w RP