Wsparcie

        Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania przez osoby fizyczne darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego.

1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

        Od roku 2008 zmieniły się zasady wpłacania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Począwszy od rozliczeń rocznych za 2007 r. nie trzeba samemu dokonywać przelewu pieniędzy – urzędy skarbowe będą dokonywać wpłat na rzecz wybranej przez Państwa organizacji.

        Przekazując nam 1%, prosimy wyrazić swą wolę w formularzu Państwa rocznego zeznania podatkowego (PIT- 36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku mają Państwo do zapłacenia w tym roku, w części zeznania „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” w odpowiednie rubryki należy wpisać:

  • naszą nazwę w pełnym brzmieniu: CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA DE’IGNIS – POLSKA
  • nasz numer wpisu do KRS: 0000214524
  • obliczoną równowartość 1% podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

        URZĄD SKARBOWY W TERMINIE 3 MIESIĘCY PRZEKAŻE PIENIĄDZE NA RZECZ NASZEJ FUNDACJI (jest jeden warunek – formularz zeznania musi być złożony w ustawowym terminie. Nawet jeden dzień zwłoki spowoduje, że fiskus nie przekaże nam podatku).

        Z wyliczonej kwoty zostaną potrącone koszty przelewu.

Odliczenia od dochodu

        Dodatkową możliwością wspierania organizacji pożytku publicznego są odliczenia od dochodu. Od początku 2004 r. obowiązują przepisy, które pozwalają podatnikom pomniejszyć również dochód z tytułu darowizn. Zgodnie z tym przepisem odliczeniu od dochodu osiągniętego w roku podatkowym podlegają darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego. Jednak odliczenie to jest limitowane – nie może przekroczyć 6% osiągniętego dochodu.

        Aby w zeznaniu rocznym móc skorzystać z tego odliczenia, trzeba było przekazać tę darowiznę najpóźniej do 31. grudnia roku podatkowego.

        Odliczenia od dochodu i mechanizm 1% to dwie różne darowizny, choć mogą być przekazywane na ten sam cel, jednak odliczeń dokonuje się albo na podstawie art. 26 ustawy o PIT (to darowizny dokonywane w ciągu roku podatkowego odliczane od dochodu), albo art. 27D ustawy o PIT (1% podatku).

        Warunkiem odpisu jest faktycznie dokonana wpłata!