Tematy kursu DE’IGNIS w Łodzi

Seminarium 1. i 2. termin: 19.11.2022 r.

Biblijne perspektywy dla duszpasterstwa

 • Podstawowa wizja dla duszpasterstwa,
 • Pojęcie choroby w odniesieniu do zachorowań psychicznych:
  – w znaczeniu medycznym
  – w znaczeniu biblijnym,
 • Relacje z własnych doświadczeń duszpasterskich
 • Postawa pomagającego – czego możemy się nauczyć z analizy transakcyjnej?

Sztuka prowadzenia rozmowy

 • Różne formy i metody prowadzenia rozmowy duszpasterskiej.
 • Inspiracja metodą Carla Rogersa zorientowaną na pacjenta.
 • Duszpasterski obowiązek zachowania tajemnicy.
 
Seminarium 3. termin: 14.01. 2023 r. Uwaga! Odbędzie się ono online. 

Psychopatologia – rozpoznawanie i rozumienie zaburzeń psychicznych. 

 • Psychopatologia klasyczna i psychopatologia według DSM IV i ICD 10.
 • Patogeneza różnych obrazów chorobowych: depresji, zaburzeń lękowych, psychoz, zaburzeń osobowości, itp.
 • Teologiczno–biblijne modele wyjaśniające: czynniki eklezjogenne, wpływ patologicznych obrazów Boga, konflikt podstawowy.

 

Seminarium 4. termin: 25.02.2023 r.

Przedstawienie najpopularniejszych szkół terapeutycznych i ich sposobów leczenia

 • Refleksja nad najpopularniejszymi szkołami terapii i ich metodami leczenia: psychoanalizą, terapią poznawczo-behawioralną i podejściem humanistycznym w psychoterapii.

 

Seminarium 5. termin: 29.04.2023 r.

Praca duszpasterska z młodzieżą

 • przyjaźń,
 • miłość,
 • seksualność. (Ute Horn)

 

Seminarium 6. termin: 16.09.2023 r.

Biblijny obraz człowieka

 • Duch, dusza, ciało,
 • Serce jako siedziba motywacji i sumienia,
 • Świadomość i nieświadomość w perspektywie biblijno- antropologicznej,
 • Eschatologiczne aspekty ludzkiej egzystencji,
 • Podejście intrapsychiczne i podejście uwzględniające całościowe środowisko człowieka,
 • Stawianie celów,
 • Orientacja na zasoby i salutogeneza według A. Antonovskiego.

 

Seminarium 7. termin: 21.10.2023 r.

Praca duszpasterska z małżeństwem i rodziną (Grzegorz Baczewski)

 

Seminarium 8. termin: 03.02.2024 r. 

Tożsamość – rozwój i zaburzenia

 • Pojęcie tożsamości i rozwoju osobowości.
 • Dojrzałość osobowości.
 • Krytyczna analiza różnych modeli rozwoju tożsamości: freudowskiego, eriksonowskiego.
 • Tożsamość a socjalizacja.
 • Tożsamość a sens życia.
 • Logoterapia Viktora Frankla.
 • Aspekt teologiczny rozwoju tożsamości.
 • Zaburzenia osobowości na przykładzie zaburzenia typu borderline.
 • Możliwości pomocy.

 

Seminarium 9. termin: 27.04.2024

Osobowość duszpasterza/doradcy

 • Zdolność do autorefleksji, samokrytycyzm i introspekcja, jako wymagania dla odpowiedzialnego duszpasterstwa.
 • Ćwiczenia w dziedzinie autorefleksji.
 • Rodzaje i typologie osobowości.
 • Wpływ osobowości doradcy przy udzielaniu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Seminarium 10. termin: 14.09.2024

Pogłębienie sztuki prowadzenia rozmowy

 

(Fundacja zachowuje prawo do ewentualnych zmian w tematach)