Kto?

          W 1998 r. Christa i Ehrhard Plohrowie zaprosili do Polski Winfrieda Hahna. Od tej pory seminaria prowadzone przez Winfrieda weszły na stałe do kalendarza szkoleń prowadzonych w Domu ICHTHYS w Pomysku Wielkim. Jego wykłady stały się inspiracją dla grupy Polaków, by pójść w ślady przyjaciół z niemieckiego De’Ignis i utworzyć w Polsce chrześcijański ośrodek rehabilitacji psychiatrycznej. W tym celu została powołana Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS – Polska.

 

Edward PawłowskiPrzewodniczący Rady Fundatorów:

Edward Pawłowski – Pastor Kościoła Zielonoświątkowego Antiochia we Wrocławiu.

 

 

Claus HartmannWiceprzewodniczący Rady Fundatorów:

Claus Hartmann – dyrektor   kliniki  De’Ignis  w  Niemczech. W Fundacji reprezentuje DE’IGNIS Institut GmbH für Psychotherapie und christlichen Glauben, który to Instytut jako osoba prawna jest jednym z czterech Fundatorów.

 

Andrzej NędzusiakCzłonek Rady Fundatorów:

Andrzej Nędzusiak – Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie, leży mu sercu przygotowanie Kościoła w Polsce do udzielania skutecznej pomocy ludziom z problemami psychicznymi.

 

Erhard PlohrCzłonek Rady Fundatorów:

Ehrhard Plohr – pedagog i pracownik socjalny, obecnie na rencie. Wraz z żoną Christą adoptowali i wychowali 10 dzieci. Współzałożyciel stowarzyszenia ICHTHYS; w Fundacji reprezentuje tę organizację – ICHTHYS gGmbH – Christliche Begegnungsstätte – która jako osoba prawna jest jednym z Fundatorów.

 

Fundatorzy powołali Zarząd Fundacji w składzie:

Winfried Hahn

Prezes Zarządu:

Winfried Hahn – pastor i pedagog. Kieruje Ośrodkiem Pozaklinicznej Opieki Psychiatrycznej DE’IGNIS w Engelswies w Niemczech. Jest również odpowiedzialny za kurs DE’IGNIS w Polsce.

 

Jerzy CzechZastępca Prezesa Zarządu:

Jerzy Czech – lekarz psychiatra, wieloletni członek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego. Wykładowca licznych konferencji chrześcijańskich.

 

Iwona CichCzłonek Zarządu Fundacji:

Iwona Cich

 

 

Gospodarze Domu ICHTHYS:

Anna i Józef Pawlikowie

 

Józef i Anna Pawlikowie – zajmują się administrowaniem domu. Prowadzą też pracę terapeutyczną i socjalną wśród ludzi uzależnionych i potrzebujących pomocy.