Dlaczego?

        Żyjemy w czasie, gdy z powodu wyjątkowych napięć i rosnącego tempa życia wielu ludzi doznaje emocjonalnych i psychicznych urazów. Wykrzywione relacje w rodzinie, w pracy, a nawet w kościele skutkują traumatycznymi przeżyciami, które najbardziej uderzają w tych, którzy są najsłabsi, co bardzo często kończy się ich „odejściem w cień” – chorobą psychiczną. Niby są z nami, a jakby ich nie było.

        Jednak jeśli wierzymy w biblijną obietnicę o Jezusie jako Pasterzu, który leczy chore owce, to jest nadzieja i dla tych ludzi. Przekonanie, że Jezus uwalnia i uzdrawia nie tylko w sposób nadprzyrodzony, ale również używając w tym sobie posłusznych ludzi – ich zdolności, doświadczenia, modlitwy, możliwości – legło u podstaw przedsięwzięcia, którym chce się zająć nasza fundacja. DE’IGNIS – Polska to fundacja założona w lipcu 2004 roku, której celem jest, aby tych ludzi, którzy „odsunęli się w cień” przywrócić do normalnego życia, do ich rodzin, społeczności, kościołów. Chcemy przez opiekę duszpasterską, medyczną oraz szkolenia wspomóc dzieło współczesnego kościoła względem osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i psychiczne. Impulsem do powstania DE’IGNIS – Polska była praca de’ignis w Niemczech, a szczególnie praca ośrodka kierowanego przez pastora Winfrieda Hahna.

        Pierwszy raz do Polski Winfried przyjechał w 2003 roku, aby poprowadzić seminarium na temat biblijnej terapii osób chorych psychicznie. Jego wykłady były inspiracją dla grupy Polaków, którzy pobudzani współczuciem dla ludzi słabych psychicznie postanowili pójść w ślady przyjaciół z niemieckiego de’ignis. Wzmożone kontakty sprawiły, że zaczęła rodzić się wizja stworzenia ośrodka rehabilitacyjnego.

W Niemczech działalność de’ignis prowadzona jest w trzech sferach:

  1. Klinika de’ignis – nota bene usytuowana w pięknym krajobrazie Szwarcwaldu. W dwóch ośrodkach kliniki prowadzona jest bardzo intensywna terapia, która wykorzystując wszystkie osiągnięcia nowoczesnej psychiatrii, opiera się głównie na biblijnej nauce o człowieku. Klinika ta ma podpisane umowy z kasami chorych i towarzystwami ubezpieczeniowymi, a jej działania terapeutyczne są nadzorowane przez te instytucje. Kontrole te wypadają zawsze pozytywnie i potwierdzają, że klinika spełnia wszystkie wymogi nowoczesnego europejskiego lecznictwa.
  2. Ośrodek Pozaklinicznej Terapii Psychiatrycznej de’ignis w Engelswies, małej wiosce w Badenii- Wirtembergii, rodzinnej miejscowości Winfrieda Hahna. Ośrodek nosi nazwę „Dom Tabor” i nastawiony jest na leczenie tych, którzy nie wymagają aż tak intensywnej opieki medycznej jak pacjenci kliniki, ale ze względu na głęboki stan zaburzeń psychicznych potrzebują długotrwałej terapii. W „Domu Tabor” stosowane są różnorodne formy terapii: rozmowa, modlitwa, terapia zajęciowa i sportowa. Ze względu na fachowość i pracowitość personelu pacjenci, którzy na początku często są w beznadziejnym położeniu, po jakimś czasie zaczynają wychodzić ze stanów depresyjnych, fobii, schizofrenii i z natręctw.
  3. Instytut de’ignis, który prowadzi działalność naukową, edukacyjną i wydawniczą w zakresie chorób i lecznictwa psychiatrycznego.

        Fundacja DE’IGNIS – Polska dysponuje ośrodkiem w Pomysku Wielkim, gdzie prowadzone są szkolenia dla terapeutów i duszpasterzy. W najbliższym czasie planujemy utworzyć chrześcijański pozakliniczny ośrodek rehabilitacji psychiatrycznej. Mamy obietnicę, że w projekt zaangażują się nasi niemieccy przyjaciele, którzy już teraz zbierają pieniądze na bieżącą działalność fundacji. Jednak potrzebujemy jeszcze wiele wparcia również ze strony Polaków. Zależy nam na tym, by kościoły oraz ludzie, którzy mają współczucie dla osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i psychiczne, wsparli nas w naszym przedsięwzięciu. Potrzebujemy Waszych modlitw, Waszego poparcia medialnego (przekazywania informacji o fundacji i jej działaniach). Potrzebujemy też pieniędzy. Fundacja ma zamiar zgromadzić poważne środki ze wszystkich możliwych źródeł: prywatnych, kościelnych, samorządowych, państwowych, unijnych. Z doświadczeń innych organizacji tego typu wiemy jednak, jak olbrzymie znaczenie ma wsparcie ludzi, którzy mają współczucie dla drugiego człowieka.

        Dlatego zachęcamy każdego do modlitwy, przekazywania informacji o DE’IGNIS – Polska i prosimy również o praktyczną, finansową pomoc. Nasza fundacja jest organizacją pożytku publicznego i w związku z tym wpłaty na nasze konto można odliczać od podatku (mechanizm 1%) oraz od dochodu (odliczenia od dochodu).
Jesteśmy wdzięczni za każdą formę wsparcia.