Zgłoszenie

Można już zgłaszać się na pierwsze seminarium VI edycji kursu DE’IGNIS Biblijne perspektywy dla duszpasterstwa, które odbędzie się 1 października 2022 roku w pomieszczeniach Zboru Druga Szansa, KBwCh przy ul. Krzemienieckiej 2 w Łodzi. 

        Należy wypełnić poniższy formularz oraz dokonać odpowiedniej wpłaty na konto Fundacji z dopiskiem „opłata za kurs” (110 zł za udział w kursie – obejmuje materiały + 20 zł za obiad, jeśli został zamówiony):

Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS – Polska
ul. Stary Staw 1, 77-121 Pomysk Wielki
Nr konta: 51 1240 3783 1111 0010 0352 3433