Zgłoszenie

Uwaga! Zmiana terminu! Seminarium online!

Można już zgłaszać się na ósme seminarium V edycji kursu DE’IGNIS Tożsamość – rozwój i zaburzenia, które odbędzie się 21 listopada 2020 roku online. 

        Należy wypełnić poniższy formularz oraz dokonać odpowiedniej wpłaty na konto Fundacji z dopiskiem „opłata za kurs” (100 zł za udział w kursie – obejmuje materiały + 20 zł za obiad, jeśli został zamówiony):

Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS – Polska
Pomysk Wielki ul. Stary Staw 1, 77-100 Bytów
Nr konta: 51 1240 3783 1111 0010 0352 3433