Zgłoszenie

Można już zgłaszać się na dziesiąte seminarium V edycji kursu DE’IGNIS Zaburzenie typu borderline oraz zespół stresu pourazowego. Pogłębienie sztuki prowadzenia rozmowy. Podsumowanie treści poprzednich 9 seminariów kursu, które odbędzie się 20 marca 2021 roku online. 

        Należy wypełnić poniższy formularz oraz dokonać odpowiedniej wpłaty na konto Fundacji z dopiskiem „opłata za kurs” (100 zł za udział w kursie – obejmuje materiały + 20 zł za obiad, jeśli został zamówiony):

Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS – Polska
Pomysk Wielki ul. Stary Staw 1, 77-100 Bytów
Nr konta: 51 1240 3783 1111 0010 0352 3433