Zgłoszenie udziału w seminarium

III seminarium kursu duszpasterstwa Psychopatologia – rozpoznawanie i rozumienie zaburzeń psychicznych odbyło się w sobotę, 14 stycznia w wersji online na platformie ZOOM. Jest możliwość zamówienia nagrań video z tego seminarium w cenie uczestnictwa, czyli 90 zł.